İletişim Fakültesi

Bölümlerimiz

İletişim biliminin, tüm yöntemleri ve araçlarıyla etkin şekilde kullanılmasını benimseyen bir anlayışla kurgulanan fakültemiz; küresel değişimi iyi okuyan, veriyi analiz edebilen, eleştirel bakış açısıyla projeler üreterek fark yaratacak medya yöneticileri, çalışanları ve iletişim uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Geleneksel ve yeni iletişim metotlarını tüm yönleriyle öğrenecek olan öğrencilerimizin; her biri alanında uzman akademik kadromuzun ışığında alacakları derslerinde en yeni iletişim yöntem ve araçlarını hem teknik hem teorik olarak etkin kullanabilecek yetilere sahip olarak yetişmesi hedeflenmektedir.

Teorik Bilgiyi Pratiğe Taşıyan Üniversite Ortamı
Üniversite eğitimleri boyunca; analitik düşünmeye, sorgulamaya, yaratıcı düşünmeye, yaşadığı çevreyle ve toplumsal sorunlarla ilgili çözümler üretmeye teşvik edilen öğrencilerimiz, son teknoloji donanımla hazırlanmış eğitim alanlarında yoğun uygulama yapma fırsatı bulmaktadır. Her biri kendi bölümlerinde ihtiyaç duyacakları mesleki becerileri kazanmış olan öğrencilerimiz, aynı zamanda farklı bilim ve çalışma alanlarındaki yaklaşımlar konusunda da kendilerini geliştirebilmektedir.

Sektörün İçinden Gelen Kadro
Sektörün dinamiklerini bilen, mesleklerinde aktif ve deneyimli, akademik alanda öne çıkmış yetkin bir akademik kadrodan ders alma imkânı bulan öğrencilerimiz, çalışacakları alanlara uygun teknolojik altyapıyla mesleklerine hazırlanır. Çağdaş müfredatıyla uluslararası standartlarda eğitim veren fakültemiz; sektörün dinamiklerini bilen, çalışacakları alanlara uygun stratejiler geliştiren ve uygulayabilecek mezunlar vermeyi hedeflemektedir.