İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve İletişim

Bölüm Hakkında

Yeni Medya ve İletişim Bölümü, kitlesel işetişim araçları olan yeni medya teknolojilerini ve bu teknolojilerin getirdiği kültürel ve toplumsal değişimleri öğrencilere kavratmayı hedeflemektedir. Kuram ve uygulamanın buluştuğu, zamansız ve en güncel olanın kapsandığı bütüncül bir eğitim yaklaşımı sunmaktadır. Bu yaklaşımla, öğrenciler meydana gelen toplumsal değişimlere sosyal bilimler bağlamında disiplinler ötesi ve eleştirel bir bakış açısı geliştirecektir. Görsel tasarım algısı ve becerileri gelişmiş, dijital okur-yazar, eleştirel düşünebilen, yeni teknolojinin araçları ile içerik üretebilen ve yönetebilen iletişimsel nitelikler kazanacaktır.

Bölüm olarak amacımız, öğrencilerimizi yerel ve küresel ölçekte birer medya profesyoneli olarak hazırlamaktır. Öğrencilerimiz ayrıca staj imkanları sayesinde iş dünyasına atılma konusunda deneyim sahibi olacak ve kişisel ilgi alanlarını genişleteceklerdir. Mezunlarımız, sosyal medya uzmanlığı, gazetecilik, reklamcılık, dijital içerik üretimi ve yaratıcı sanat alanlarında kendini geliştirme ve meslek edinme imkânı bulacaklardır.

Vizyonumuz: 

Yeni Medya ve İletişim Bölümü, yenilikçiliği, yaratıcılığı ve eleştirel düşünceyi teşvik ederek medya ve iletişimin dinamik ve sürekli gelişen ortamında küresel bir lider olmayı hedeflemektedir. Farklı öğrenci ve akademisyenlerden oluşan bir topluluğu, dijital çağda başarılı olmak için gerekli beceri, bilgi ve etik temellerle güçlendirmeye, dünyadaki değişimi olumlu etkilemek ve birbirine bağlı bir dünyada anlamlı söylemlere ilham vermek için yeni medyanın gücünden yararlanmaya çalışıyoruz. 

 

Misyonumuz: 

Yeni Medya ve İletişim Bölümü'nün misyonu, öğrencileri medya ve iletişimin geleceğini şekillendiren teoriler, uygulamalar ve teknolojiler hakkında derin bir anlayışla donatan kapsamlı ve son teknoloji bir müfredat sağlamaktır. Amacımız, öğrenciler ve öğretim üyeleri arasında entelektüel merakı teşvik eden, işbirliğini geliştiren ve yaratıcılığı besleyen kapsayıcı ve canlı bir öğrenme ortamı geliştirmektir. Dijital çağda medya okuryazarlığı, eleştirel düşünme ve etik karar vermenin önemini savunurken, yeni medya ve iletişimin ön saflarında disiplinler arası araştırma, yenilik ve diyaloğu teşvik etmeye kendimizi adadık. Sektör liderleri ve akademik kurumlarla güçlü ortaklıklar kurarak, sürekli fikir, kaynak ve uzmanlık alışverişi sağlıyor, öğrencilerin pratik deneyim kazanmaları ve profesyonel ağlarını oluşturmaları için fırsatlar yaratıyoruz. Yaşam boyu öğrenmeye olan bağlılığımız, mezunlarımızı hızla gelişen medya ortamına uyum sağlamaya ve bu ortamda başarılı olmaya hazırlarken, farklı ve birbirine bağlı bir dünyada iletişimin geleceğini şekillendirmeye katkıda bulunuyor. 

 

Değerler: 

Medya Okuryazarlığı, Dijital Okuryazarlık, Yaratıcılık ve Yenilikçilik, İşbirliği ve Ekip Çalışması, Şeffaflık, Etik Standartlar, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, Eleştirel Düşünme, Sosyal Sorumluluk, Kültürel Duyarlılık, Teknolojik Yetkinlik.