İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve İletişim

Bölüm Hakkında

chien yang erdem

Yeni Medya ve İletişim bölümü, yeni medya teknolojilerini ve bu teknolojilerin getirdiği kültürel ve toplumsal değişimleri öğrencilere kavratmayı hedeflemektedir. Disiplinler arası bir yaklaşımla hareket eden bölüm, çağdaş medya ortamında yeni ve geleneksel medyanın yakınsamasını ve evrimini ortaya koyan bir program sunmaktadır. Bu yaklaşımla, öğrenciler meydana gelen toplumsal değişimlere sosyal bilimler bağlamında eleştirel bir bakış açısı kazanacaktır.

Bölüm olarak amacımız, öğrencilerimizi yerel ve küresel bağlamda birer medya profesyoneli olarak hazırlamaktır. Bu noktada öğrenciler, akademisyenlerle beraber çalışma imkânı bulacak ve geliştirecekleri projelerle yaratıcı bireyler haline geleceklerdir. Öğrencilerimiz ayrıca staj imkanları sayesinde iş dünyasına atılma konusunda deneyim sahibi olacak ve kişisel ilgi alanlarını genişleteceklerdir. Bu noktada öğrenciler; reklamcılık, gazetecilik, dijital içerik üretimi ve yaratıcı sanat alanlarında pratik yapma ve kendini geliştirme imkânı bulacaklardır.