İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve İletişim

Bölüm Hakkında

Yeni Medya ve İletişim Bölümü, kitlesel işetişim araçları olan yeni medya teknolojilerini ve bu teknolojilerin getirdiği kültürel ve toplumsal değişimleri öğrencilere kavratmayı hedeflemektedir. Kuram ve uygulamanın buluştuğu, zamansız ve en güncel olanın kapsandığı bütüncül bir eğitim yaklaşımı sunmaktadır. Bu yaklaşımla, öğrenciler meydana gelen toplumsal değişimlere sosyal bilimler bağlamında disiplinler ötesi ve eleştirel bir bakış açısı geliştirecektir. Görsel tasarım algısı ve becerileri gelişmiş, dijital okur-yazar, eleştirel düşünebilen, yeni teknolojinin araçları ile içerik üretebilen ve yönetebilen iletişimsel nitelikler kazanacaktır.

Bölüm olarak amacımız, öğrencilerimizi yerel ve küresel ölçekte birer medya profesyoneli olarak hazırlamaktır. Öğrencilerimiz ayrıca staj imkanları sayesinde iş dünyasına atılma konusunda deneyim sahibi olacak ve kişisel ilgi alanlarını genişleteceklerdir. Mezunlarımız, sosyal medya uzmanlığı, gazetecilik, reklamcılık, dijital içerik üretimi ve yaratıcı sanat alanlarında kendini geliştirme ve meslek edinme imkânı bulacaklardır.