İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Bölüm Hakkında

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, kurum ve kuruluşların ilgili oldukları paydaşlarla, medyayla ve toplumla iletişimini sağlama; marka ve itibarını etkin bir şekilde yönetme yoludur. Küreselleşen dünyamız, hızla değişen ve gelişen iletişim teknolojileri ve her gün daha da önem kazanan iletişim dünyası beraberinde iletişimin her alanının etkin bir şekilde yönetilmesi zorunluluğunu doğurmaktadır. Bu noktada bölümün amacı; geleceğin önemli mesleklerinden biri olarak yerini alan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlarını hem yerel hem küresel platformlarda yetkinliğe sahip olacakları şekilde yetiştirmektir.

Programın Kazandırdıkları:
Mezunlarımız sadece işin gerekliliklerini yerine getiren bireyler değil; aynı zamanda eğitim süresince kazandığı iletişim disiplinine ilişkin teorik bilgiyi etkin bir şekilde kullanabilen, değişen ve gelişen iletişim yöntemleri hakkında bilgi ve beceri sahibi, dünyadaki yenilikleri günümüz iş ortamında hayata geçilebilecek mesleki bilgi, beceri ve yeterliliğe sahip, iletişim süreçlerini yaratan, yöneten ve şekillendiren, farklı iletişim alanlarını bütüncül ve stratejik bir şekilde bir araya getirebilen, takım çalışmasına yatkın, yönetim becerisi gelişmiş, yazılı ve sözel iletişim yeteneği güçlü, eleştirel sorgulama yeteneği gelişmiş, akademik ve mesleki tartışmalara hakim, araştırma kabiliyeti güçlü, özgün, analitik ve stratejik düşünebilen, yenilikçi çözümler üreten, etik iş anlayışı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip iletişim uzmanları olarak ayrılacaklardır.

Çalışma Alanları:

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunları oldukça geniş bir yelpazede çalışma alanına sahiptir. Bölümden mezun olan öğrencilerin; çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Ulusal ve Uluslararası Özel Şirketler, Kamu Kurumları, Medya ve Yayın Kuruluşları, Uluslararası Örgütler, Sivil Toplum Kuruluşları; Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Stratejik Pazarlama İletişimi, Marka Yönetimi, Kurumsal Sorumluluk departmanlarında çalışma imkânları bulunmaktadır. Bununla birlikte Medya ve Halkla İlişkiler ajanslarında stratejik planlama uzmanı, araştırmacı, yaratıcı metin yazarı, art direktör, reklam direktörü, müşteri ilişkileri bölümünde müşteri temsilcisi, marka temsilcisi, kampanya yöneticisi, proje direktörü; Sosyal medya ajanslarında içerik üretici ve yöneticisi; Pazar araştırma şirketlerinde stratejik iletişimci gibi alanlarda da çalışabilirler. Uzmanlaşmak istediği alanda eğitimlerine devam eden öğrenciler ise kariyerlerine iletişim danışmanı ya da akademisyen olarak yön verme fırsatına sahiptirler.