İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Öğrencilerini Bekliyor

İletişim biliminin, tüm yöntemleri ve araçlarıyla etkin şekilde kullanılmasını benimseyen profesyoneller yetiştiren İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi altında kurgulanan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü; sektörün içinden gelen akademik kadrosu ve yaratıcılığı teşvik eden eğitim müfredatıyla Vadi kampüste ilk öğrencilerini bekliyor.

Teknolojinin hızla geliştiği ve doğru orantılı olarak mesleklerin de dönüştüğü dijital çağın artan ihtiyaçları doğrultusunda her geçen gün daha çok önem kazanan görsel iletişim tasarım alanı, bilgilendirme ve ikna etme amaçlarıyla mesajlara görsel formlar kazandırır. Logolardan kitap kapaklarına; ambalaj tasarımından reklam kampanyalarına web sitelerinden mobil arayüz tasarımına, posterlerden reklam panolarına; kiosklardan bina cephelerine kadar her gün gördüğümüz ve okuduğumuz mesajları tasarlamaktan sorumlu olan görsel iletişim tasarımcıları; iletilmek istenen mesajları, izleyicilerde ve hedef kitlede yankı uyandıran güçlü görsel tasarımlara dönüştürür. Disiplinlerarası bir yapıya sahip olan görsel iletişim tasarımı yöntem olarak tasarımı; amaç olarak iletişim ve ortam olarak görsellik olmak üzere üç temel unsuru içeren bir meslek profiline sahiptir.

Öğrencilerinin analitik becerilerini ve görsel dilini geliştirerek, yaratıcılıklarını aktif bir şekilde kullanmaya teşvik eden İstinye Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü; sanat, tasarım ve kitle kültürünün kesiştiği noktada çalışacak, sosyal sorumluluk ve sorgulama duygusu yüksek tasarımcılar yetiştirmeyi hedefliyor. Sosyal bilimler alanında gerçekleştirdikleri kültür çalışmalarına ek olarak geniş yelpazede uygulama fırsatı ve yaratıcı sanat alanlarında pratik yapma şansı yakalayan İstinyeliler, yaptıkları çalışmalarla sektörel talepleri karşılarken kendilerini geliştirecek araçlar olan stüdyo, şehir, toplum, ekonomi ve endüstriden de faydalanacak. Üst düzey teknik imkânlar, modern donanım ve yazılımlar ile mesleklerine hazırlanan İstinye Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı öğrencileri, iletişim sorunlarını akıllı, net ve çekici görsel çözümlerle çözen yaratıcı birer düşünür olarak mezun olacak.