İletişim Fakültesi

Uluslararası Burs Desteği

İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Gürkan, Requalification of Spanish University System for 2021-2023 Maria Zambrano Modality C International Talent çağrısı kapsamında İspanya Girona Üniversitesi Dil ve İletişim Fakültesi’nde iki yıl araştırma yapmak üzere kabul edildi.

Uluslararası tanınırlığı ve prestiji yüksek olan bursa kabul edilen Doç. Dr. Hasan Gürkan’ın yürütücüsü olduğu ‘TRAMWO: Women and Migration; between Vulnerability and Brutality’ adlı proje, 99.500 Euro hibe almaya hak kazandı. Müslüman ulusötesi kadınları konu alan filmlerin feminizm ve ulusötesi film kuramı perspektifinden nitel içerik analizi kullanılarak incelenmesine odaklanan projede, ulusötesi Müslüman kadınlara ilişkin zengin bir tartışma sunularak, bunlar arasındaki yansımalara değinilmesi hedefleniyor.

Müslüman ulusötesi kadınların ekonomik, politik ve sosyal nedenlerle kendi ülkelerinden göç etmiş kadınlar olarak tanımlandığı çalışmada; İslam'da kadının statüsü, kadınların dini normların tercümanı olarak rolü, seküler ve dini benlik biçimleri arasındaki ilişki, kimlik, İslam-Batı ilişkileri algıları, marjinalleşme deneyimleri ve güçlendirme fırsatları değerlendiriliyor. Avrupa’daki göçmen-kadın derneklerine üye Müslüman kadınlarla derinlemesine görüşmelerin gerçekleştirileceği etnografik özellikler de taşıyan proje; özellikle Avrupa'daki Müslüman kadınların algısı, kadın örgütleri ve üyeleri üzerinde güçlü bir etki gücüne sahip olması ve Müslüman kadınların Avrupa toplumuna daha iyi entegrasyonunu teşvik etmek için göçmen Müslüman kadınları, inançlarını ve ihtiyaçlarını daha iyi anlama konularında değer yaratıyor.

İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Gürkan hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.