İletişim Fakültesi

Akademik Kadro

Doç. Dr. Aybike Serttaş, lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünde, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim ana bilim dalı, Radyo Televizyon ve Sinema bilim dalında, doktora eğitimini yine Marmara Üniversitesi’nde aynı dalda, birincilikle tamamladı. 2004 yılından bu yana çeşitli üniversitelerde tam zamanlı lisans ve lisans üstü dersler veren Dr. Serttaş, çalışmalarını izleyici araştırmaları, televizyon anlatısı ve kitle iletişim ürünlerinin eleştirel analizi üzerine yoğunlaştırdı. Akademik çalışmaları içerisinde alana yönelik beş kitap, uluslararası ve ulusal makaleler, bildiriler ve kitap bölümleri bulunan Serttaş, çalıştığı üniversitelerde Dekan yardımcılığı ve kurucu Bölüm başkanlığı görevlerini de yürüterek idari tecrübelerini geliştirdi. Amerika’da yayımlanan Journal of Library and Information Sciences dergisinin ve uluslararası bir yayın olan Asian Review of Social Sciences Editörlük görevini yürütmeye devam eden Serttaş, çalıştığı kurumlarda İletişim Günleri, Medya ve Sanat Ödülleri Töreni, Reklam Günleri, Reklam Sergisi gibi etkinliklere koordinatör olarak imza attı. Çeşitli yayın kuruluşlarında TV programcılığı, metin yazarlığı, program ve senaryo danışmanlığı yapan Serttaş’ın aynı zamanda kısa filmleri ve video artları da bulunmaktadır.

Araştırma Alanları: Medya Çalışmaları, İzleyici Araştırmaları, Sinematografi, Toplumsal Cinsiyet ve Medya, Temsil kuramı

Temel Alanları: Gazetecilik ve Medya Çalışmaları,  Televizyon Programcılığı,  Televizyon Yayıncılığı,