İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Bölüm Başkanının Mesajı

Görsel İletişim Tasarımı, iletişimin bir parçası olarak bilgilendirme ve ikna etme amaçlarıyla mesajlara görsel formlar kazandırır. Görsel iletişim tasarımcıları bu mesajları, izleyicilerde yankı uyandıran güçlü görsel tasarımlara dönüştürür. 

Logolardan kitap kapaklarına; ambalaj tasarımından reklam kampanyalarına; web sitelerinden mobil arayüz tasarımına, posterlerden reklam panolarına; kiosklardan bina cephelerine kadar, görsel iletişim tasarımcıları her gün gördüğümüz ve okuduğumuz mesajları tasarlamaktan sorumludur.

Gelişen iletişim teknolojileri ve çağın artan ihtiyaçları neticesinde görsel iletişim tasarımı, giderek daha çok önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda iletişimin görsel boyutu her geçen gün daha fazla öne çıkmaktadır. Görselliğin ve görsel ağırlıklı mesajların revaçta olduğu bu dönemde bu alanda yetişecek profesyonellere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Görsel İletişim Tasarımı bölümünde mesajlar ve fikirlere görsel biçimler vermek, kullanıcı deneyimini basılı materyaller, ekranlar veya sanal uzamda şekillendirmek için gereken teorik ve uygulamalı bilgi öğretimi yapılmaktadır. Tasarım eğitimi tipografi, yayın tasarımı, dijital uygulamalar, hareketli grafikler gibi farklı alanlarda verilmekte ve öğrencilerin kendi ilgi ve uzmanlık alanlarını keşfetmesi sağlanmaktadır. Bölüm ders programı, kuramsal ve uygulamalı derslerin birbirini tamamlayıcı şekilde yapılandırılmasıyla oluşturulmuştur. Seçmeli dersler ise öğrencilerin özel ilgi alanlarına bağlı olarak eğitim görebilmesini mümkün kılmaktadır. 

Çalışma Alanları:

Görsel İletişim Tasarımı mezunu öğrenciler, grafik tasarımcı, reklam ve yayın yönetmeni, yayın tasarımcısı, etkileşim tasarımcısı gibi farklı unvanlar ile kariyerlerini belirleyebilmektedir. Mezunlar, medya sektörünün görsel iletişimle ilgili tüm departmanlarında iş imkânına sahiptir. Reklam ajanslarında, yayıncılık sektöründe, kamu ve özel sektörün kurumsal iletişim birimleri gibi pek çok farklı alanda tasarımcı olarak çalışabilmektedir.