İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Neden İstinye Görsel İletişim Tasarımı?

Görsel İletişim Tasarımı yöntem olarak tasarım, amaç olarak iletişim ve ortam olarak görsellik olmak üzere üç temel unsuru içeren bir meslek profiline ve aynı zamanda disiplinlerarası bir yapıya sahiptir. İçinde bulunduğumuz dijital çağda, iletişim teknolojileri hızla gelişmekte ve doğru orantılı olarak meslekler de dönüşmektedir. Bu gerçeklik, görsel iletişim tasarımı gibi disiplinlerarası yapıdaki bölümlerin programlarının güncel olmasını gerektirmektedir.

İstinye Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı mezunları, iletişim sorunlarını akıllı, net ve çekici görsel çözümlerle çözen yaratıcı birer düşünür olarak mezun olurlar. Görsel kimlik için özgün ve yenilikçi önerilerin yaratıcısıdır. İstinye Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü olarak bizler iletişim teknolojilerini ve sektörel gelişmeleri yakından takip ediyor; bu doğrultuda çağın ihtiyaçlarını bölüm müfredatımıza yansıtıyoruz. Üst düzey teknik imkânlar, modern donanım ve yazılımlar ile öğrencilerimize eğitim vermeyi önemsiyoruz.

Sektör ihtiyaçlarını gözeten uygulamaların yanı sıra öğrencilerin vizyonunu ve entelektüel altyapısını geliştirecek teoriyi bir arada yürüten bir eğitim sunuyoruz. Ayrıca öğrenciler, eğitim süreçlerinde ve mezun olduktan sonra danışmanları ile çözüm odaklı bir iletişim desteği alabilmektedir.

Bununla birlikte, öğrenciler, uluslararası inovasyon ve tasarım ağlarının bir parçası olabilirler. Geniş mesleki deneyime sahip bölüm akademisyen kadrosu ile öğrenciler, mesleki alanda uzmanlığı sağlayan konular hakkında fikir sahibi olur ve bu uzmanlık konuları arasında seçim yapma fırsatı yakalar.

Tüm bunlarla beraber, İstinye Üniversitesi olarak öğrencilerimize yan dal ve çift ana dal programları kapsamında farklı alanlarda eğitim görme imkânı da sunuyoruz. Böylece Görsel İletişim Tasarımı öğrencileri aynı anda farklı bölümlerden de mezun olarak iş hayatlarında bir adım öne geçme fırsatını elde edebiliyorlar.